School op seef

Sinds het schooljaar 2010/2011 doet onze school mee aan School op Seef. Het is een programma die een structurele aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan basisscholieren in Zuid-Holland voorstaat.
Het programma van ROV Zuid-Holland streeft naar een duurzame en kwalitatief hoogwaardige aanpak van verkeerseducatie op basisscholen door:
  • actuele theoretische en praktische verkeerseducatie
  • een veilige schoolomgeving en school-thuisroutes
  • communicatie met ouders
  • een planmatige organisatie
Op dit moment merkt u daar het meest van middels de praktische verkeerslessen waaraan diverse ouders meewerken.
In 2012 hebben we het certificaat School op Seef gekregen. Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
Eén van die voorwaarden is het aanstellen van een verkeersouder. In overleg met de ouderraad hebben we besloten een ouderraadslid aan te stellen als verkeersouder. Dit is Bianca Verhage.
De inhoud van de taak als verkeersouder kan per school verschillen. Voor onze school geldt het volgende:
  • ieder semester overleg met verkeersleerkracht (Hans Zevenhoven);
  • bijwonen van bijeenkomsten van regiogemeenten VVN;
  • contact met hulpouders verkeer (de ouders die assisteren tijdens de verkeerslessen);
  • 1x per jaar bespreken van de verkeerssituatie met de MR
  • 2x per jaar bijhouden van de aanwezige materialen
  • meldpunt m.b.t. de verkeerssituatie rondom de school of de route naar school. In principe is de directeur de eerst aanspreekbare persoon voor een veilige schoolroute. Mocht u de verkeersouder benaderen dan neemt hij contact op met de directeur en wordt besloten of en zo ja welke actie ondernomen kan worden.
 
Voor verdere informatie over School op Seef klikt u hier.
 
 

2020 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline