Corona

Informatie over het coronavirus en het basisonderwijs
Via onderstaande websites komt u bij de meest recente informatie over het coronavirus en het basisonderwijs:

Protocol-basisonderwijs

www.rijksoverheid.nl coronavirus

Beslisboom

Brief heropening school 8 februari 2021 (WdV)

Halen/brengen, alles op een rijtje
In zijn algemeenheid blijft gelden dat volwassenen anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden.  Kinderen hoeven geen afstand tot elkaar en tot volwassenen te houden.

Start van de dag 
Tussen 8.15 uur en 8.30 uur kunnen de leerlingen naar school komen. Alleen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 mogen door een ouder het plein op begeleid worden. De kinderen van de groepen 1-2 worden bij het hek van de patio opgevangen door een leerkracht of onderwijsassistent. Ouders nemen afscheid voor het hek van de patio en verlaten via de hoofdingang of het zijhek weer het plein. 
Tussen de middag
Bij het ophalen van kinderen die niet tussen de middag overblijven, mogen ouders/verzorgers van leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op het plein wachten.  Wij verzoeken u wel om tussen de middag het plein alleen via het zijhek te verlatenDe kans is groot dat er op dat moment kinderen van de Maranatha op hun plein aan het spelen zijn.
Ouders van kinderen in groep 5 tot en met 8 worden verzocht buiten het schoolhek te wachten. De kinderen gaan zelf naar hun ouders toe. Hier geldt ook het verzoek om anderhalve meter afstand te houden. 
Brengen tussen de middag
De kinderen die tussen de middag niet op school zijn overgebleven mogen vanaf 12.50 uur het plein op en de school in. Dit kan via het zijhek of de hoofdingang. Ook hier geldt hetzelfde systeem als 's ochtends: alleen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 mogen door een ouder het plein op begeleid worden. Deze ouder neemt afscheid voor het hek van de patio en verlaat zo snel mogelijk via het zijhek het plein. 
Eind van de schooldag
Bij het ophalen van de kinderen mogen ouders van leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op het plein wachten.  Ouders van kinderen in groep 5 tot en met 8 worden verzocht buiten het schoolhek te wachten. De kinderen gaan zelf naar hun ouders toe. Het schoolplein kan via het zijhek of de hoofdingang verlaten worden.

Ventileren                                                                                                                                             
Wij zullen de school gedurende de dag voldoende ventileren. Het is fijn als uw kind warm gekleed naar school komt of een extra vest meeneemt voor de zekerheid. Het is overigens niet nodig de hele dag een raam open te hebben. Vooral op de momenten dat de kinderen even niet in het lokaal zijn, zal dit gebeuren.

Algemeen
• kinderen hoeven geen afstand van elkaar en van leerkrachten te houden.
• leerkrachten en volwassenen dienen wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
• we wassen regelmatig onze handen
• ouders komen i.p. niet in school

Handen wassen
Onderzoek wijst uit dat goed handenwassen voldoende is als preventiemiddel.
Desinfecterende gels zijn niet nodig en worden vaak zelfs afgeraden. Mocht uw kind op een
bepaalde manier last krijgen van de door ons gebruikte zeep, vinden wij het prima dat uw
kind eigen zeep meeneemt, maar dus geen handgels meer. Wilt u dit wel even afstemmen
met de leerkracht van uw kind?

Ventilatie
Wij besteden extra aandacht aan het goed ventileren van onze lokalen.


Vervanging
Als een leerkracht zich ziekmeldt, doen wij een vervangingsverzoek bij het RTC. Dat is de
organisatie die dat voor onze stichting regelt. Als zij geen vervanger beschikbaar hebben en
er is ook geen eigen Rietkraag-leerkracht beschikbaar, verdelen wij de groep over andere
groepen als dat mogelijk is. De mogelijkheid daartoe verschilt namelijk. Mocht het bijvoorbeeld
zo zijn dat meerdere leerkrachten afwezig zijn, neemt de ruimte om te verdelen af.

Plan B
Plan B is een werkplan en instructie voor de leerkrachten. Er staat in beschreven we hoe we kunnen
handelen in de volgende gevallen:
1. Eén of meerdere leerlingen thuis maar niet ziek.
2. Hele groep leerlingen thuis.
3. Leerkracht thuis maar niet ziek. Klas op school.
4. Leerkracht ziek. Wel/geen invaller.

Vormgeving per bouw:

Groep 1-2
Bij thuiszitten van 1 of meerdere kinderen zullen opdrachten die in de klas gemaakt worden meegeven worden aan de ouders van de thuiszittende leerling(-en). Als een hele klas thuis mocht komen te zitten, zullen er werkpakketten samengesteld worden die opgehaald moeten worden van school.
Bij ziekte van de leerkracht zal eerst vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, verdelen we de groep over de andere kleutergroepen. Dit doen we in eerste instantie voor twee dagen. Daarna onderzoeken we of verlenging mogelijk en/of nodig is.

Groep 3 t/m 5
Als een leerling 1 of 2 dagen ziek is, wordt er nog geen werk klaargezet in Classroom. Is een kind langer dan een week afwezig is, zal er door ouders een pakketje met werk opgehaald kunnen worden op school. Dit werk bestaat uit werkboeken en de weektaak.
Er worden dan nog geen online-lessen gegeven. Wel kunnen er eventueel opdrachten/ documenten via Classroom gedeeld worden. Er is een document voor ouders/kinderen met algemene werksuggesties (denk hierbij aan: Squla, Snappet werkpakket, online bieb).
Bij het thuiszitten van een hele klas zal het onderwijs op afstand vorm gegeven worden zoals we dat in de lockdown-periode ook hebben gedaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de leerkracht niet ziek is. We houden twee opstartdagen voor de leerkrachten aan. In Classroom staat dan een dagplanning of weekplanning klaar. De kinderen werken hieraan. De leerlingen kunnen vragen stellen via de chat (groep 5). Ouders van groep 3 en 4 kunnen mailen met dringende vragen. Er komen ook instructiefilmpjes in Classroom te staan.
Bij ziekte van de leerkracht zal er eerst vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, gaan we werken met de jaargroepen 3, 4, 5 bij elkaar (maximaal 2 dagen). Is de leerkracht niet ziek maar wel verplicht thuis, dan zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van het geven van onderwijs op afstand.

Groep 6 t/m 8
Bij thuiszitten van 1 of meerdere kinderen wordt er door dit kind/deze kinderen meegedaan met het lesprogramma van de dag. Werk wordt klaargezet in classroom. Kinderen kunnen inloggen via Meet om mee te doen met de instructies en lessen.
Bij een langere periode van ziekzijn kan het nodig zijn dat schriften/boeken opgehaald worden op school. Bij thuiszitten van een hele klas zal het onderwijs op afstand vormgegeven worden zoals we dat in de lockdown-periode ook hebben gedaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de leerkracht niet ziek is. We houden twee opstartdagen voor de leerkrachten aan. Op Classroom staat dan een dagplanning klaar. De ochtend zal dan starten met een dagopening via Meet. De leerlingen kunnen vragen stellen via Classroom en Meet. Lessen/ instructies/ filmpjes staan klaar in Classroom.
Bij ziekte van de leerkracht zal eerst vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, maar er wel een onderwijsassistent beschikbaar is, zal de onderwijsassistent in de klas aanwezig zijn. De leerkracht van de parallelgroep gaat van de ene naar de andere groep om de instructies te geven. De onderwijsassistent begeleidt het zelfstandig werken.
Als de leerkracht thuis is maar niet ziek, dan zal de leerkracht zoveel mogelijk ondersteunen vanuit huis. Hier hebben we al wat ervaring mee opgedaan. De leerkracht kan de kinderen via Meet instructie geven en de leerkracht kan helpen met eventuele vragen die er zijn. Voor de dagplanning, opdrachten, werk en contact maken we gebruik van Classroom.
Als een kind ziek is, kan het natuurlijk geen onderwijs volgen. Zoals al aangegeven moet u er rekening mee houden dat bij uitval van een groep de leerkracht een dag of twee nodig kan hebben om het thuisonderwijs op te starten. Zo kan het zijn dat er bv. iets van school gehaald moet worden.
Het is belangrijk dat ook thuis de digitale middelen die nodig zijn om het onderwijs op afstand goed te realiseren op orde zijn en werken.

Check bij binnenkomst school (triage)
Als u een afspraak heeft op school dan het verzoek de vragenlijst die op de statafel klaarligt, in te vullen. Wij proberen u er ook aan te herinneren vóór de afspraak.

 

2022 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline