Klachtenregeling

Klachtenregeling
Soms vinden er op school gebeurtenissen plaats waar medewerkers, ouders/verzorgers of leerlingen problemen mee hebben. Ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of zelfs uiteindelijk een klacht indienen.
Een klacht indienen kan op elk moment. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. 
Zo'n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van de medewerker, ouders/verzorgers én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan. We laten u zien welke stappen u kunt nemen.

Het proces staat beschreven in de klachtenregeling van SPO Wij de Venen: https://wijdevenen.nl/Klachtenregeling

Onze interne contact persoon is Emmy Smit: e.smit@wijdevenen.nl 

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline