Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten,
zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en schoolreisjes! Ter voorbereiding op de activiteiten
komt de ouderraad eens in de zes weken bij elkaar.

Bij de uitvoering van de diverse activiteiten kan de OR hulp gebruiken van de ouders.
Schroom niet uw hulp aan te bieden. Willen we alle activiteiten voor de kinderen door
laten gaan dan is de hulp van de ouders onontbeerlijk.

De ouderraadsleden kunnen drie jaar in de OR werkzaam zijn. Na deze drie jaar
is het mogelijk een tweede periode van drie jaar werkzaam te blijven voor de OR.
Via de rietkraagberichten wordt er zo nodig een oproep gedaan voor nieuwe OR leden.

Alle ouders, die de vrijwillige ouderbijdrage betalen, zijn lid van de oudervereniging.
De ouderbijdrage is er voor om die activiteiten te bekostigen. Deze activiteiten worden
door geen enkele instantie vergoed. Tijdens de jaarvergadering wordt verantwoording
afgelegd over de in- en uitgaven.

Leden Ouderraad:
Christa Lagemaat (voorzitter)
Christa van der Voorn (voorzitter)
Christine van Termeij (secretaris)
Albertine Schuurman (Penningmeester)
Cindy Aartman
Lisa Stoof
Manon van der Voorn
Marleen Baas
Paula Bouwman
Ramona vd Lee
Saskia Baas
Sara Hageman
Venise Pulmans
Tamara Tuithof
Denise Verduijn
Anita Volgering

Ouderbijdrage:
Wij willen al die gezinnen die een extra bijdrage hebben gegeven hartelijk bedanken. Met dit geld kunnen wij soms net even wat leukere dingen doen voor de kinderen.
Voor die ouders die hun bijdrage nog niet hebben overgemaakt, maar hun brief niet meer kunnen vinden, zijn hier nog even het bankrekening nummer en de bijdrage per kind: NL64 INGB 0006 5941 89 t.n.v. Oudervereniging De Rietkraag, graag € 40,00 per kind.

Klik hier voor de brief.

Als u iets extra zou kunnen overmaken, dan zijn wij daar erg blij mee. Heeft u vragen of wilt u een vergadering bijwonen (onder voorbehoud van Corona-maatregelen)? Wij zijn te bereiken op: ouderraad.rietkraag@wijdevenen.nl

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline