Ouders in school

Beleid 'ouders in school'
Beleid 'ouders in school' 
Hoewel wij niet ongastvrij willen klinken hebben wij tijdens de coronamaatregelen gemerkt dat de afwezigheid van ouders 's ochtends in school een positieve invloed heeft gehad op de start van de lessen (rust en op tijd beginnen) en op de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen.
Nu konden we twee dingen doen. Dat inzicht negeren en gewoon weer teruggaan naar hoe het was, of er iets mee doen. Net als de twee andere scholen op het plein, hebben we het daar met het team en de MR uitgebreid over gehad.

Brengen en halen
Wij willen daarom een groot deel van het schooljaar het huidige haal- en brengsysteem blijven hanteren. Dus dat u op het schoolplein afscheid neemt van uw kind en dat de kinderen zelfstandig of met een leerkracht mee naar binnen gaan. 

Uitzondering: Voor ouders van kinderen in groep 1/2B is het niet mogelijk vanaf het plein even door het raam te zwaaien. Wij snappen dat dat in sommige gevallen best even fijn is.  Verzoek aan deze ouders het liefst afscheid te nemen op het plein en anders even kort op de 'patio' door het raam te zwaaien. Andere ouders dus niet.

Nog even iets aan de leerkracht melden
Mocht u iets aan de leerkracht willen melden is het verzoek de leerkracht te mailen. Gebeurt er op het laatste moment iets wat absoluut aan de leerkracht gemeld moet worden, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of directie die bij het hek staat,  of u kunt school even bellen. Dan geven wij uw berichtje door.

Elke week voor en na de vakanties kinderen naar binnen brengen
Ouders kunnen de week voor elke vakantie en de week na elke vakantie de kinderen naar binnen brengen. Dat is geen verplichting maar een mogelijkheid. Op deze manier zijn er nog momenten waarop ouders de sfeer in school kunt proeven en heel even de leerkracht kunnen zien. Wat overigens blijft is dat dit soort momenten niet geschikt zijn voor een uitgebreid gesprek, aangezien de leerkracht zich moet richten op de groep en de start van de dag.

Nieuwe leerlingen
Ouders waarvan de kinderen voor het eerst naar school komen kunnen een week lang met hun kind mee naar binnen. Daarna gaan deze kinderen ook op dezelfde manier als de andere kinderen naar binnen.

Jarig
Als kinderen jarig zijn kunnen de ouders/begeleiders van deze kinderen even mee de school in om de eventuele traktatie naar binnen te brengen. In de groepen 1/2 kan, net als vanouds, de verjaardag in de klas door een ouder bijgewoond worden. Mits de situatie dat na de zomervakantie natuurlijk toelaat.

Projectweken
We willen twee keer per jaar een projectweek afsluiten met een presentatie waar ouders voor uitgenodigd gaan worden.
Wat blijft is het Rietkraagtheater waar ouders en/of opa's en oma's bij aanwezig kunnen zijn.

Hulpouders
Ouders die ons praktisch ondersteunen (leesouders, MR-ouders, Ouderraad-ouders, luizenouders, enz..) zijn natuurlijk welkom in school.

Wat natuurlijk ook blijft is dat u, indien nodig, altijd zelf een afspraak met de leerkracht kunt plannen.  Wij zullen deze aanpak, waar de MR deze week mee heeft ingestemd, aan het eind van het schooljaar met team en MR gaan evalueren en vervolgens beoordelen of er aanleiding tot aanpassing is.

 

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline