Onze visie: Rust Structuur Passie en Vuur

Wat is de missie of visie van de school en hoe draagt de school die uit?
Wij geven vorm aan eigenaarschap door een omgeving te creëren waarin het voor kinderen mogelijk is verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en hun gedrag. Wij leren kinderen hun eigen talenten te herkennen, te ontwikkelen en stimuleren hen deze te gebruiken. Wij bieden de kinderen een omgeving waarin zij zich kunnen en durven presenteren. Wij hechten grote waarde aan een goede driehoeksrelatie kind-ouder-leerkracht waarin ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.
Wij handelen vanuit de volgende kernwoorden:
Openheid
Betrouwbaarheid
Respect
Kritische houding
Zelfkennis Betrokkenheid


 

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline