Bikkeltraining 'Brugklasbikkels' (groep 8)

Wat betekent de overstap van groep 8 naar de brugklas? Wat gaat er veranderen, en wat blijft hetzelfde? En hoe hou je je staande als je al gestart bent? 

Met de brugklastraining 'Brugklas Bikkels' worden kinderen goed voorbereid op hun jaar in de brugklas. Ze leren alles wat ze moet weten om vol zelfvertrouwen een goede start te maken op hun nieuwe school!
De kinderen die naar verwachting op sociaal-emotioneel vlak extra moeite zullen hebben (stille kinderen, maar ook kinderen die zichzelf geen houding weten te geven, clownesk gedrag vertonen) met de overstap, ondervinden absoluut baat bij deze intensieve training.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Na iedere bijeenkomst wordt er huiswerk meegegeven om thuis mee aan de slag te gaan. De training wordt gegeven door juf Daniëlle Stigter en juf Bianca Leliveld.
 
Thema's die onder andere aan bod komen tijdens de brugklastraining Brugklas Bikkels zijn:
What's new? De overstap naar de brugklas; de belangrijkste veranderingen.
Leren relativeren Problemen en beren op de weg tijdens het eerste jaar. Kennismaken met het 'nieuwe denken'; Bikkelgedachten en piepgedachten.
Me, myself & I Een goede eerste indruk maken. Mijn imago. Luisteren, een praatje beginnen, lichaamshouding.
Do's & Don'ts De ongeschreven regels; hoe draag je je boekentas, chillen in de pauze en welke schoenen dus écht niet meer kunnen.
BFF's en matties Vrienden maken en houden.
Pestkoppen Voorkomen en 'genezen' van pesten.
Stevig in je schoenen Omgaan met lastig gedrag van anderen. Omgaan met kritiek. Nee leren zeggen.
GGGG…..wat? GGGG-model; wordt de baas over je gedachten,gevoelens en gedrag n.a.v. gebeurtenissen.
Social Media De do's en don'ts van het internet en digitale communicatie.
Let's go! Een persoonlijk plan van aanpak voor de eerste week en de rest van het schooljaar.
 
De kosten voor deelname aan deze training bedragen € 15,00 (dit is de vergoeding voor het boek dat de kinderen mogen houden na afloop van de training, de andere kosten worden via school vergoed)
 

2020 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline